Skip to content

Általános Szerződési Feltételek

 

HATÁLYOS: 2019. október 7-től visszavonásig.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Smith Andrea Egyéni Vállalkozó  (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a  www.smithandicoaching.com weboldalon keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.smithandicoaching.com weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató Adatai: 

  • Név: Smith Andrea Egyéni Vállalkozó
  • Székhely és levelezési cím: 1028 Budapest, Úrbéres utca 51.
  • Vállalkozói tevékenység megkezdése: 2019.10.03.
  • Nyilvántartási szám: 54171345
  • Adószám: 55482806-1-41
  • Telefonszáma: +36202760081
  • Email cím: andi@smithandicoaching.com

A weboldal/honlap látogatása
Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére. A honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja. A honlapon található információt, önismerettel, önbecsüléssel, életvezetéssel kapcsolatos tippet és tanácsot a Felhasználó saját felelősségére próbálhatja ki, a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
Változtatás joga és felelősség kizárása
Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. A weboldalon található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát Szerző fenntartja.
A megvásárolható szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás)
A Honlap üzemeltetője kizárólagos tulajdonosa a Honlapnak. A Honlap üzemeltetőjének kifejezett írásbeli előzetes hozzájárulása nélkül sem jogi, sem természetes személy nem jogosult a www.smithandicoaching.com domain alatt található anyagok bármilyen jellegű használatára.   A Szolgáltatást kizárólag természetes személyek vehetik igénybe. A gyakorlatokat mindenki saját felelősségére végezheti.   A Honlap egyes szolgáltatásainak megvásárlásával a Felhasználó és a Honlap üzemeltetője között szerződés jön létre. A szerződés alapján a Felhasználó jogosulttá válik a Szolgáltatás (előfizetéses vagy egyedi díjas program) igénybevételére, ide értve a Honlap egyes zárt hozzáféréssel rendelkező elemeit. A szerződés határozatlan időre jön létre.

A szerződés tárgya
A Szolgáltató esetileg alkalmi ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az önfejlesztéssel és önismerettel kapcsolatos egyéb szolgáltatások és programok nyújtására vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem”, „Csatlakozok” vagy “Kérem” gomb lenyomásával jön létre az adott alkalmi szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az alkalmi szolgáltatások kizárólagos nyújtója Smith Andrea egyéni vállalkozó.

A szerződés létrejötte
A Szolgáltató és a Felhasználó – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Felhasználó által a www.smithandicoaching.com weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem”, „Csatlakozok” vagy “Kérem” gomb lenyomásával jön létre. A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. A Szolgáltató a beérkezett jelentkezéseket haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

Bármely, a honlapon vagy a hozzá tartozó Facebook oldalon (https://www.facebook.com/smithandicoaching/) hirdetett szolgáltatás – legyen az egyéni konzultáció, tanfolyam vagy egyéb program -, igénybevételének feltétele, hogy a Felhasználó elolvassa az alábbi pontokat, és az ebben megjelöltekre IGENNEL válaszoljon: 

– Tudomásul veszem, hogy a foglalkozás mentálhigiénés, önismereti– és személyiségfejlesztő jellegű, és nem helyettesít orvosi, pszichiátriai, és/vagy pszichoterápiás kezelést.
– Vállalom, hogy az együttműködés során, ha orvosi, gyógyszeres és/vagy pszichoterápiás ellátást javasolnak, akkor lezárhatják velem a folyamatot, és átirányíthatnak egy számomra megfelelőbb ellátásba. A szakszerű ellátás igénybevételét illetően a továbbiakban kizárólag engem terhel a felelősség.
– Tisztában vagyok vele, hogy a foglalkozás egy lelkileg is megérintő élmény lehet, és kijelentem, hogy ehhez megfelelő lelki és fizikai állapotban vagyok.
– Vállalom, hogy az együttműködés során az engem ellátó szakember a megfelelő adatkezelési és titoktartási vállalások mellett szakmai szupervíziós segítséget vegyen igénybe az esetemre vonatkozóan.
– Valamennyi kérdésre teljes választ adtam, és a fenti információk a legjobb tudásom szerint igazak. Az együttműködést önként, kényszer hatása nélkül vállalom, és a rám vonatkozó vállalásokat felelősségem teljes tudatában teszem. A kérdéseimre kimerítő válaszokat kaptam.

Árak/fizetési lehetőségek
Az alkalmi programok díját banki átutalással és bakkártyás fizetéssel lehet rendezni. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosítani. A szolgáltatási díj módosításának közzététele az adott program adatlapján/jelentkezési oldalán történik. A módosítás a honlapon való közzététel időpontjától érvényes. Az árak bruttóban értendők. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget a Szolgáltató nem vállal. Az Ügyfélnek nem jár pénzvisszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza. Az Ügyfél elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva kapja meg az általa megadott e-mail címre. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles Smith Andrea egyéni vállalkozót azonnal elektronikusan írásban értesíteni.

A megrendelés teljesítésének kezdete: A megrendelés a szolgáltatás díjának a Szolgáltató számlájára történő igazolható megérkezésével válik érvényessé. A Szolgáltató részéről a teljesítés egyéni konzultáció és élő programok esetében a konzultáció ill. a program leírásának megfelelő megtartásával valósul meg. Online tanfolyamok esetében a megrendelés attól a perctől teljesítettnek minősül, amint a tanfolyam anyagához való hozzáféréshez szükséges adatokat a Szolgáltató a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. 

Hozzáférés az online programok anyagához

A Tényleg Élet nevű online tanfolyam egyszeri megrendelésével a Felhasználó a tanfolyam anyagához életre szóló hozzáféréshez jut.
A KitalÁLOM, megcsinÁLOM program esetében az összes Álom-ciklus a hónap első napján indul és 30 nap múlva ér véget. Az adott hónapra a jelentkezést mindig az előző hónap 15.-én nyitjuk meg. A tagdíj befizetésével a weboldal online felületén a program magját képező 5 lecke és a hozzá társuló anyagok azonnal elérhetővé válnak, az új hónap első napjával pedig elindul az aktuális, közös kihívás.  A regisztrációs díj 30.000 forint, mely az alap 5 leckét és egy havi részvételt foglal magában.  Ha ezt követően úgy döntesz, folytatni szeretnéd, feliratkozásod megerősítésével a második hónaptól hozzáférést kapsz a korábbi anyagokhoz is.   A tagságod nem jelentkezéstől, hanem az adott ciklus első napjától (Minden hónap első napja) számított 30 napig érvényes. A 30 nap letelte után emlékeztető emailt küldünk, mely tartalmazza az előfizetéses csoporthoz való csatlakozással kapcsolatos technikai információkat. Az automatikus rendszerre csatlakozást követően a fizetés automatikussá válik, amíg a rendszerről le nem iratkozol. Ezt a fiókodban, pár gyors gombnyomással tudod megtenni az új hónap indulása előtt.  Ha a tagságodat nem hosszabbítod meg, a weboldal és a Facebook csoport tagságodat is megszüntetjük, az anyagokhoz való hozzáféréseddel együtt. Amennyiben pár hónap kihagyásával újra csatlakoznál, a regisztrációs díjat ismét meg kell fizetned. 

Felmondás/garancia
Az alkalmi egyedi díjas programokra Szolgáltató nem vállal pénzvisszafizetési garanciát.  Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.smithandicoaching.com weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Biztonság A www.smithandicoaching.com weblap WordPress alapú rendszerrel készült, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.